SBASHK-u do ta provojë edhe një rrugë para se t’i futet grevës

24.05.2022 17:55

SBASHK-u do ta provojë edhe një rrugë para se t’i futet grevës

Para se të shkojnë në grevë të përgjithshme, sindikalistët e Kosovës do ta ndjekin ligjin që i obligon për ndërmjetësues ligjor në ndërmjetësimin në nisjen e dialogut mes Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe Qeverisë.

Në takim mes SBASHK-ut me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të universiteteve dhe në takimin e Kryesisë ekzekutive të BSPK-së, u tha se do të angazhohen me akterët politikë që të gjejnë zgjidhje për kërkesën e tyre lidhur me Ligjin e Pagave.

“Në takimin e SBASHK-ut me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të universiteteve dhe në takimin e Kryesisë ekzekutive të BSPK-së, duke debatuar për hapat e radhës, u vendos unanimisht që të respektohet detyrimi dhe obligimi nga Ligji mbi grevat që para se të shkohet në grevën e përgjithshme të aktivizohet ndërmjetësuesi ligjor për të ndërmjetësuar në nisjen e dialogut mes BSPK-së dhe Qeverisë për arritjen e marrëveshjes së pranueshme, thuhet në komunikatë”, thuhet në komunikatën e SBASHK-ut.

Sindikalistët kanë thënë se duan marrëveshje të pranueshme dhe brenda mundësive buxhetore.

Në protestën e 20 majit, BSPK-ja ka renditur një varg kërkesash ndaj Qeverisë, si miratimin e Projektligjit për Paga dhe shtesat prej 100 eurove për punëtorët e sektorit publik, si dhe nisjen e dialogut social.

x