Kjo procedurë mund të jetë shumë më efektive në zbulimin e kancerit të gjirit sesa mamografia

04.10.2021 09:44

Kjo procedurë mund të jetë shumë më efektive në zbulimin e kancerit të gjirit sesa mamografia

Megjithëse rezonancat magnetike janë shumë më të ndjeshme se mamografitë, mjekët kurrë nuk i rekomandojnë ato për kontrollet rutinë të kancerit të gjirit. Kjo është thjesht për shkak të kostos.

Kompanitë e sigurimeve shëndetësore argumentojnë se rezonancat magnetike rutinë janë shumë të shtrenjta për t’u mbuluar dhe nuk do të ishin me kosto efektive.

Sidoqoftë, hulumtimet e reja tregojnë se një rezonancë magnetike e gjirit çdo tre deri në katër vjet mund të jetë po aq kosto-efektive, dhe shumë më e mirë në zbulimin e kancerit, sesa një mamografi dy herë në vit.

Sipas një studimi të botuar në Gazetën e Institutit Kombëtar të Kancerit, gratë që kanë gjoks të dendur përfitojnë nga kontrollet më të shpeshta me rezonancë magnetike. Gjinjtë e dendur janë ata që kanë më shumë ind lidhës dhe gjëndëror sesa ind yndyror. Vetëm një radiolog ose një mjek mund të përcaktojë që një pacient ka gjinj të dendur duke ekzaminuar mamografinë e atij pacienti.

Dendësia e gjirit është e rëndësishme sepse një densitet i lartë mund ta bëjë një pacient katër deri në gjashtë herë më shumë të ngjarë të zhvillojë kancer.

Gjatë hetimit, studiuesit analizuan të dhënat nga gjykimi i Sindromës së Indeve të Dendura dhe Neoplazmës së Gjirit të hershëm, ose gjykimit DENSE në Holandë, i cili i ndihmoi ata të përcaktojnë kosto-efektivitetin e shqyrtimeve rutinë të rezonancës magnetike.

x