20 persona të arrestuar për zjarret në Kosovë

11.08.2021 12:31

20 persona të arrestuar për zjarret në Kosovë

Policia e Kosovës ka njoftuar se nga muaji qershor i këtij viti deri më 10 gusht janë evidentuar 109 raste të zjarrëvënies, 71 raste “shkaktim i rrezikut të përgjithshëm dhe 95 raste “incidente zjarri”.

Këto raste sipas Policisë kanë shkaktuar rrezik për jetën e qytetarëve, por edhe pronën në përgjithësi, si atë private dhe shtetërore.

Lidhur me rastet e sipër cekura nga Policia e Kosovës të janë iniciuar procedura penale, dhe janë identifikuar 41 persona të dyshuar, si dhe janë arrestuar 20 persona të dyshuar të përfshirë në to.

“Gjatë kësaj periudhe ne falënderojmë qytetarët dhe institucionet tjera për bashkëpunimin dhe ndihmën e ofruar në funksion të identifikimit të shpejtë të incidenteve të zjarrit, parandalimit të rasteve tjera të rrezikut të përgjithshëm dhe shpërndarjen e informacioneve lidhur me vetëdijesimin për rrezikun potencial që mund të vije nga veprimet e pakujdesshme të disa personave. Policia e Kosovës po ndërmerr dhe do të ndërmerr masa të vazhdueshme ligjore ndaj të gjithë atyre individëve që në një formë apo tjetër rrezikojnë jetën apo pronën e qytetarëve, qoftë qëllimisht apo përmes pakujdesisë së shfaqur në çfarëdo forme”, thuhet tutje në njoftim.

x