A mund të vetëkallet më lehtë vetura që ka aparat klime?

27.07.2020 14:34

 A mund të vetëkallet më lehtë vetura që ka aparat klime?

Kemi dëgjuar që te veturat në të cilat janë vendosur aparatet e klimës lehtë mund të marrin flakë. Sa është e rrezikshme?

Aparati i klimatizimit nuk rrit rrezikun e vetëkalljes së veturës, e cila ndodh rrallë, kryesisht pas përplasjes të më shumë veturave që kanë motor me benzinë.

Shkaktari qëndron në mirëmbajtjen e sistemeve vitale, në rend të parë për shkak të rrjedhjes së karburantit dhe kontaktit me sistemin e ventilimit apo të kontaktit të shkurtër të instalimit elektrik.

Vetëkallja e veturës ndodhë rrallë, kryesisht pas përplasjes madje të më shumë veturave që kanë motor me benzinë…

Aparati i klimës mund të shkaktojë probleme (kontakt të shkurtër në instalim) vetëm nëse është në gjendje të keqe.

Nuk ka vende karakteristike, as prishje tipike të cilat shkaktojnë vetëkallje të veturës. Për këtë shkak ju këshillojmë të shkoni në servis të specializuar për kontrollim, përkatësisht në servis të aparateve.

Ftohja e dobët është pasojë e humbjes së gazit të ftohjes, avulluesit të dëmtuar apo të ndotur apo kompresorit të vjetruar.

Ju këshillojmë që njëherësh ta dezinfektoni, në mënyrë që të eliminoni aromën e pakëndshme dhe ndikimin e dëmshëm në shëndet.

x